Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul studiului privind afecțiunile predominante

 

Stimați medici,

Prin completarea și transmiterea acestui chestionar, vă informăm că DUX MD PHARMA SOLUTIONS SRL, în calitate de operator, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, specialitate, unitatea medicală, adresa de e-mail și numărul de telefon) în scopul realizării unui studiu privind afecțiunile predominante și potențialul de comercializare a anumitor produse medicale.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Scopul principal al prelucrării acestor date este de a evalua afecțiunile predominante și de a analiza oportunitatea de a introduce pe piață produse medicale care să răspundă nevoilor pacienților consultați de dumneavoastră. Datele statistice anonimizate privind cazurile medicale nu vor fi considerate date cu caracter personal și nu vor fi supuse prevederilor GDPR.

Durata de stocare a datelor prelucrate va fi limitată la perioada necesară realizării scopurilor menționate și/sau în conformitate cu obligațiile legale aplicabile.

Conform GDPR, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

  • Dreptul la informare
  • Dreptul de acces
  • Dreptul la rectificare
  • Dreptul la ștergere ("dreptul de a fi uitat")
  • Dreptul la restricționarea prelucrării
  • Dreptul la portabilitatea datelor
  • Dreptul de a vă opune prelucrării
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv profilarea

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus sau pentru orice întrebări legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteți adresa Responsabilului cu Protecția Datelor din cadrul DUX MD PHARMA SOLUTIONS SRL, la adresa de e-mail: gdpr@duxmd.ro.

Dacă considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă prevederile GDPR, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată competente.

Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră la acest studiu și vă asigurăm de respectarea drepturilor și a confidențialității datelor.