Publicat pe

Programul National FIV

Ordinul nr. 219/2016 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015

IV.3.3 „Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer- modificarile se regasesc mai jos:

46. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.3 „Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer” litera E „Indicatori de evaluare”, punctul 1 „indicatori fizici” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. indicatori fizici: număr de cupluri infertile beneficiare de proceduri FIV/ET: 850 cupluri;”.

47. În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.3 litera I „Unităţi care implementează subprogramul”, după punctul 10 se introduc trei noi puncte, punctele 11, 12 şi 13, cu următorul cuprins:

„11. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca – Centrul de asistenţă a reproducerii şi diagnostic prenatal;

12. S.C. Fertigyn – S.R.L. Iaşi;

13. S.C. HIT-MED – S.R.L. Craiova.”